Ansvarlighed

Social ansvarlighed og Verdensmål

Social ansvarlighed hos WHITEWEAR

Hos WHITEWEAR prioriterer vi stærke relationer, fordi vi anerkender, at gode og langvarige samarbejder understøtter effektive due diligence-praksisser og er lige så vigtige som kontrol og audits.

AMFORI BSCI MEDLEMSKAB
Siden marts 2021 er vi været medlemmer af amfori BSCI. Amfori BSCI tilbyder et adfærdskodeks med værdier og principper, der hjælper os med at forbedre vores politikker og praksisser. Principperne gælder globalt i alle sektorer og overholder internationale regler (fx fra International Labour Organization, Organisation for Economic Co-operation and Development, FN’s principper for erhvervsliv og menneskerettigheder). Medlemskabet styrker vores bestræbelser på at fremme social retfærdighed og bekæmpe fattigdom.

Gennem amfori BSCI’s redskaber arbejder vi for konkrete forbedringer hos vores samarbejdspartnere. Vi følger udviklingen tæt gennem dialog, personlige besøg og tredjeparts auditeringer. Dette medlemskab har ført til et stærkere samarbejde med vores leverandører omkring opbygningen af en socialt ansvarlig leverandørkæde. Se vores code of conduct her. 

Amfori

Verdensmål

FN's Verdensmål

WHITEWEARs arbejde understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse mål omfatter 17 hovedmål og 169 delmål og repræsenterer en ambitiøs global dagsorden for at fremme en mere bæredygtig udvikling for mennesker og planeten.

Mål 8 fokuserer på ‘Anstændige jobs og økonomisk vækst’. Det opfordrer til ‘Fremme af vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle’ (kilde: Verdensmål 8).

I WHITEWEAR arbejder vi med Verdensmål 8 som en integreret del af vores strategi. Vi tror på, at alle har ret til et anstændigt arbejde, som respekterer arbejdstageres rettigheder, sikrer gode arbejdsforhold og overholder menneskerettighederne. Samtidig er det afgørende, at økonomisk vækst ikke sker på bekostning af miljøet og klimaet, idet væksten skal være bæredygtig.

WHITEWEAR arbejder med Verdensmål 12 som en integreret del af virksomhedens strategi. Målet fokuserer på ‘Ansvarligt forbrug og produktion’ og sigter mod at ‘Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer’ (kilde: Verdensmål 12). Vi lægger stor vægt på at fremme bæredygtighed i alle aspekter af vores forbrug og produktion, hvilket er afgørende for at opnå en mere bæredygtig fremtid for både mennesker og planeten.